บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร และ มะหาสะมะยะสุตตัง

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี นำสวดทำวัตรเย็น ธัมมจักฯ มหาสมัยสูตร ณ วัดเทพนรินทราราม

บทสวดมนต์ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร และ มะหาสะมะยะสุตตัง โดย พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี

Visitors: 67,033