ประมวลภาพน้องแม็กกี้ อาภา ภาวิไล พาคุณแม่จอย มาถือศีลในวันแม่ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2559

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) ได้ทำการบวชชีพราหมณ์ให้กับ

น้องแม็กกี้ อาภา ภาวิไล และคุณแม่จอย เมื่อวันที่ 10-12 ส.ค. 59 เนื่องในโอกาสวันแม่ โดยมาปฎิบัติธรรมเป็นเวลา 2 วัน

ก่อนจะเดินทางกลับ น้องแม็กกี้ อาภา ภาวิไล และคุณแม่จอย มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

อันได่แก่ พระอินทร์ และพระวิสุทธิเทพ จากนั้น พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี ได้สนทนาธรรมก่อนไปกราบองค์สามมหาราช

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) ได้นำน้องแม็กกี้ อาภา ภาวิไล และคุณแม่จอย

กราบไหว้องค์สามมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะกราบลาพระอาจารย์กลับ 

จากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพกับพระอาจารย์ และคณะศิษยานุศิษย์ คุณเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ (คุณเต้ย)

Visitors: 66,316