วีดีโอพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกองค์จำลอง และหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ บวงสรวงสามมหาราช วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 4 มิถุนายน 2559

ประมวลภาพวีดีโอ จุดเทียนชัยพุทธาภิเษก บวงสรวงเทวดา สวดเจริญพุทธมนต์

 

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 5 มิถุนายน 2559

 ประมวลภาพวีดีโอ พระอาจารยร์เทพนรินทร์ ชินรังษี แสดงพระธรรมเทศนา

 


 ประมวลภาพวีดีโอ จุดเทียนชัยถวายพระพร บวงสรวงสามมหาราช เททองหล่อพระฯ สวดเจริญพุทธมนต์

 

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 6 มิถุนายน 2559

 ประมวลภาพวีดีโอ ตักบาตรพระสงฆ์ ๕๙ รูป มอบทุนการศึกษา เททองหล่อพระฯ

Visitors: 66,315