ทอดผ้าป่าสามัคคี นางสุดลมโชย คำวิลัยศักดิ์ (คุณแม่โตโน่) และโตโน่ วันที่ 2 ก.ค.59

 ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเพล แด่ พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม)

ก่อนทางคณะเจ้าภาพคุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา และคณะฯ จะเดินทางมาถึง

ณ วัดเทพนรินทราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

 คุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา และคณะฯ เดินทางมาถึง จากนั้นกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันได่แก่ 

พระประธาน (พระพุทธชินราช) พระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร

พระอินทร์ และพระวิสุทธิเทพ ตามลำดับ

คุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา รวมถึงคณะฯ มารอกราบ พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) 

และพระอาจารย์ได้มอบวัตถุมงคลให้กับคุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นพระอาจารย์ได้สนทนาธรรม และถ่ายรูปกับพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

 พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี ได้เจิมหน้าให้กับคุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา รวมถึงคณะฯ ที่เดินทางมา 

และเจิมหน้าให้กับศิษยานุศิษย์ และผู้ที่มาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้

 ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นโตโน่พร้อมครอบครัว และคณะเจ้าภาพ 

รวมถึงศิษยานุศิษย์ร่วมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นทางคณะเจ้าภาพ

คุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา และคณะฯ ที่มาร่วมทอดผ้าป่าร่วมถวายเงินผ้าป่า เทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม

แด่ พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม)

ยอดผ้าป่ารวมเป็นเงิน 402,999 บาท

จากนั้นคุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา และคณะฯ กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธีร่วมถ่ายรูปกับพระอาจารย์เป็นที่ระลึก

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) ได้นำคุณแม่น้อย โตโน่ น้องต้องตา และคณะฯ 

กราบไหว้องค์สามมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

Visitors: 66,315