ธรรมบูชา วิสาขะ เมืองอุดร ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี วันที่ 12 พ.ค.59

คลิกชมภาพถ่ายทั้งหมดได้จาก Link นี้

ธรรมบูชา วิสาขะ เมืองอุดร ณ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี วันที่ 12 พ.ค.59

 

บรรยากาศก่อนเริ่มพิธี โดยพระอาจารย์เทพรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) 

นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบวงสรวง สวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จ.อุดรธานี วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) เริ่มทำพิธีบวงสรวง 

และนำพุทธศาสนิกชนเดินเวียนรอบพระเขี้ยวแก้ว พระบรมสารีริกธาตุ 5 ประเทศ

จากนั้นถวายดอกไม้พระเขี้ยวแก้ว และพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) นำสวดเจริญพระพุทธมนต์

ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มสวดมนต์ โดยมีศิษยานุศิษย์ และนำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์

จากนั้นร่วมถวายเครื่องไทยธรรม รับศิลรับพร พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี ประพรมน้ำมนต์หลังเสร็จพิธี

 

Visitors: 66,315