จุดเทียนชัยพุทธาภิเษก บวงสรวงเทวดา สวดเจริญพุทธมนต์ วันที่ 4 มิ.ย. 59

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงเทวดา และสวดเจริญพุทธมนต์ โดยพระอาจารย์เทพรินทร์ ชินรังษี 

ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ณ วัดเทพนรินทราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

พระอาจารย์เทพรินทร์ ชินรังษี จุดเทียนพุทธาภิเษก และเริ่มทำพิธีบวงสรวงเทวดา 

พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันจุดธูปเทียน

ณ วัดเทพนรินทราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระอาจารย์เทพรินทร์ ชินรังษี นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ 

Visitors: 66,315