ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกองค์จำลอง และหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ บวงสรวงสามมหาราช วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2559

Visitors: 66,316