วีดีโอธรรมะสัญจร พระเทพนรินทร์ ชินรังษี นำคณะศิษยานุศิษย์ไปไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2559

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

พระมหาเจดีย์พุทธคยา, พระพุทธเมตตา, พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

พระคันธกุฎ (เขาคิชฌกูฎ), ถ้ำพระมหาโมคลานะ, ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร), วัดเวฬุวันมหาวิหาร, พระพุทธเมตตา, พระแท่นวัชรอาสน์ ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

- พระมหาเจดีย์พุทธคยา, พระพุทธเมตตา, ลองเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีการบูชาไฟ หรือการทำพิธีอารตี ของศาสนาฮินดู

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

 สารนาถ เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3, ธัมเมกขสถูป, พระมูลคันธกุฏิ, ต้นเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช 

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

  ถ้ำอะชันตา “ถ้ำมรดกโลก” สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี, ถ้ำเอลโลร่า “ถ้ำของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน”

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

วัดสิทธิวินัยยัก (ประดิษฐานองค์ "พระพิฆเนศ"), เกาะช้าง (เทวรูป มเหศวรมูรติ หรือ พระตรีมูรติ, พระศิวะ พระพรหม และพระนารายณ์)

 

Visitors: 66,315