ประมวลภาพพระเทพนรินทร์ ชินรังษี ประธานสวดพุทธาภิเษก บวงสรวง เททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย วันที่ 19 เม.ย. 59

พระอาจารย์เทพรินทร์ ชินรังษี ประธานสวดพุทธาภิเษก บวงสรวง เททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมคณะ เดินทางมาถึงในงานพิธี โดยมีคณะข้าราชการในอำเภอโพธิ์ตาก และพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาร่วมงานพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จ.หนองคาย


Visitors: 66,315