วีดีโอภาพพระเทพนรินทร์ ชินรังษี ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี วันที่ 21 มกราคม 2559

Visitors: 66,315