พระเทพนรินทร์ ชินรังษี นำศิษยานุศิษย์ สวดมนต์ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 23-28 ก.พ.59) ธรรมะสัญจร (ชุดที่ 2)

ธรรมะสัญจร กับพระเทพนรินทร์ ชินรังษี ที่ประเทศอินเดีย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559Visitors: 66,315