พระเทพนรินทร์ ชินรังษี นำศิษยานุศิษย์ สวดมนต์ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 23-28 ก.พ.59) ธรรมะสัญจร (ชุดที่ 1)

ธรรมะสัญจร กับพระเทพนรินทร์ ชินรังษี ที่ประเทศอินเดีย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

Visitors: 66,315