ประมวลภาพพระเทพนรินทร์ ชินรังษี นำศิษยานุศิษย์ สวดมนต์ ณ ประเทศอินเดีย วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2559

Visitors: 66,315