พิธีการวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้าง อาคารปฎิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี วันที่ 20-21 มกราคม 2559

Visitors: 66,315