ธรรมะสัญจร พระเทพนรินทร์ ชินรังษี นำคณะศิษยานุศิษย์ไปไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร ที่ประเทศพม่า วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2558

พระเทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) นำคณะศิษยานุศิษย์ไปไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร จากสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศพม่า วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน), วัดพระเขี้ยวแก้ว, วัดพระหินขาว, ช่างเผือกพม่า, เจดีย์โบตะทาวน์ (สักการะเทพทันใจ), พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

 

 วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

- พระเจดีย์ชเวมอดอว์, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาลยอง, พระราชวังบุเรงนอง, ตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา, คิมปูนแค้มป์ ต่อไปยังพระธาตุอินทร์แขวน 

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้ 

 

- พระธาตุอินทร์แขวน, วัดใกล้ๆ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

พระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ

 

Visitors: 66,315