ประมวลภาพวีดีโอกฐินสามัคคี เททองหล่อพระ 13-15 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวีดีโอพระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี จุดเทียนชัยพุทธาภิเษก

 

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวีดีโอพิธี เจริญพระพุทธมนต์ บวงสรวงสามมหาราช เททองหล่อพระ

 

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวีดีโอถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้ากฐิน

   


Visitors: 66,316