ธรรมะสัญจร พระเทพนรินทร์ ชินรังษี นำคณะศิษยานุศิษย์ไปไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร ที่ประเทศพม่า วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558

พระเทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม) นำคณะศิษยานุศิษย์ไปไหว้พระ สวดมนต์ ขอพร จากสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศพม่า วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์, พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์, วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda), วัดเจ๊าตอคยี, MANDALAY HILL


วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

- แวะชมโรงงานทำเครื่องเขิน ในเมืองพุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda), วัดอนันดา (Ananda Temple), วิหารธรรมยันจี (Dhamayangyi Temple),
วัดกุบยางกี, วัดมนุหา (Manuha Temple), เจดีย์ชเวซานดอว์, เจดีย์สัพพัญญู หรือ วัดถัดบินยู” (Thatbyinnyu Pagoda)

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

 

- แวะไหว้พระ ขอพรจากวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองพุกาม, วัดชเวยังวี (Shwe Yaunghwe), ชมทะเลสาบอินเล, หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม (ทอผ้าใยบัว), 

สวดมนต์ที่ Pristine Lotus Spa Resort,Inle

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

- วัดง๊ะเพจวง หรือวัดแมวลอดห่วง (Nga-Phe-Kyanng Monastary), วัดพองดออู, สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN), แวะชมบ้านช่างตีแผ่นทองคำเปลว (King Galon)

 

วีดีโอธรรมะสัญจร ที่ประเทศพม่า วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

- วัดมหามัยมุนี (พระมหามัยมุนี) 1 ใน 5 พระศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า

 

Visitors: 63,143