ประมวลภาพวีดีโอพิธีเททองหล่อพระประจำวันเกิด และพระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร บวงสรวงสามมหาราช วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 5 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพวีดีโอ ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์

 

ประมวลภาพวีดีโอพิธีบวงสรวงพระวิสุทธิเทพ พระเทพนรินทร์ ชินรังษี ประธานจุดเทียนพุทธาภิเษก

 

ประมวลภาพวีดีโอพิธีพุทธาภิเษก พระเทพนรินทร์ ชินรังษี นั่งกรรมฐานเจริญพระพุทธมนต์  

 

ประมวลภาพวีดีโองาน วันที่ 6 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพวีดีโอพระเทพรินทร์ ชินรังษี นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๙ รูป

 

 

ประมวลภาพวีดีโอผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัย และร่วมถ่ายภาพกับ

พระเทพนรินทร์ ชินรังษี เพื่อเป็นที่ระลึก

 

ประมวลภาพวีดีโอพระเทพนรินทร์ ชินรังษี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ จำนวน 20 ทุน 

และพุทธศาสนิกชนที่มางานร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

 

ประมวลภาพวีดีโอบรรยากาศก่อนเริ่มงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และผู้ที่ไปร่วมงาน

 

ประมวลภาพวีดีโอพระเทพนรินทร์ ชินรังษี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดเจริญพระพุทธมนต์

 

ประมวลภาพวีดีโอพระเทพนรินทร์ ชินรังษี แสดงพระธรรมเทศนาก่อนเริ่มพิธีเททองหล่อพระฯ

 

ประมวลภาพวีดีโอพระเทพนรินทร์ ชินรังษี ทำพิธีบวงสรวงสามมหาราช

เททองหล่อพระประจำวันเกิดของทุกวัน และพระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร


ประมวลภาพวีดีโอพระเทพนรินทร์ ชินรังษี แจกเหรียญสามมหาราชในงานพิธี

เพื่อเป็นที่ระลึกหลังเสร็จงานเททองหล่อพระฯ

 

 

Visitors: 66,315