ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระประจำวันเกิด และพระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร บวงสรวงสามมหาราช วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558

Visitors: 66,315