พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ วันที่ 4 มีนาคม 2558 (วันมาฆบูชา)

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี ได้ให้ธรรมเทศนากับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานพิธีบรวงสวงก่อนเริ่มพิธี ณ ศาลเทพารักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กราบนมัสการพระอาจารย์เทพรินทร์ ชินรังษี และจุดธุปเทียน เริ่มพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


 

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ จุดธุปเทียนเริ่มพิธีสวดอิติปิโส 108 โดยหลังเสร็จพิธี พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม ได้พรมน้ำมนต์ให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลเทพารักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพบรรยากาศโรงทานที่มาร่วมบุญก่อนเริ่มพิธี ณ บริเวณหนองประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


Visitors: 63,143