เจ้าอาวาสร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (ฉนฺทโกภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม พร้อมคณะนายจรินทร์ จักกะพาก (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) พร้อมกับ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) และพุทธศาสนิกชน "วัดเทพนรินทราราม" อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ทูลเกล้าฯ ถวายพระนเรศวร องค์จำลอง 2 องค์ และร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

Visitors: 67,026