จาก Webmaster

          เว็บไซต์วัดเทพนรินทราราม เดิมใช้เว็บไซต์ชื่อ วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม เป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่รวบรวมขึ้นมานี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของทางวัดเทพนรินทราราม โดยท่านเจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม (พระเทพนรินทร์ ชินรังษี) ได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมถวายพระราชกุศลต่างๆ โดยใช้สถานที่ของวัดเทพนรินทราราม และเพื่อเป็นเกียรติประวัติของวัดเทพนรินทราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี


          โดยได้รวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมของวัดเทพนรินทราราม และศิษยานุศิษย์ของวัดได้จัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสงานบุญสำคัญต่างๆ โดยได้นำเสนอข้อมูลของวัดเทพนรินทราราม วีดีโอภาพกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และได้จดทะเบียน Host ใหม่ จากนั้นจึงกราบเรียนพระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี เรื่องการจดทะเบียนเว็บไซต์แห่งนี้ โดยใช้ชื่อ www.wattepnarin.org จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 


          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมไม่มากก็น้อย คุณประโยชน์ใดที่ทุกท่านได้รับจากเว็บไซต์แห่งนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนได้ในบุญนั้น ขออุทิศให้กับพระพุทธศาสนา ขอให้พระศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ขอระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณงามความดี บารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขออุทิศให้บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และญาติของข้าพเจ้า ตลอดจนเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและบุคคลที่ข้าพเจ้ารัก พร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ หากได้ประมาท พลาดพลั้ง ล่วงเกินด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอได้โปรดอดโทษและให้อโหสิกรรมต่อกัน หากท่านยังมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านมีความสุขแล้ว ขอให้มีความสุข ยิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ สาธุ สาธุ


หากว่ามีข้อบกพร่องหรือมีข้อแนะนำประการใด ขอน้อมรับไว้แก้ไขในโอกาสต่อไป โดยทุกท่านสามารถแนะนำหรือติชมได้ตลอดเวลาครับ

ขอขอบคุณ

Webmaster

Contect E-mail Address :  Webmaster@wattepnarin.org
Visitors: 67,027