รวมภาพเจ้าอาวาส และกิจนิมนต์ต่างๆ ชุดที่ 1


พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 

พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (กลางขวามือ), พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา, พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ (ด้านซ้ายมือ) รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 และคณะ

 

พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ พ.ต.อ.ภควุฒิ โสมาบุตร รอง ผบก.กต.4 จต. (ด้านซ้ายมือ) และพ.ต.อ.นิวัฒน์ ดวงจรัส ผู้กำกับ สภ.วังสามหมอ (ด้านขวามือ)

 

พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ด้านซ้ายมือ) และ นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 (ด้านขวามือ)

 

พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ พลโท ชาญชัย ภู่ทอง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2

 

พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน (คนกลาง) พร้อมคณะ

 

พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ พลตํารวจโทเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ


Visitors: 71,718