ภาพเจ้าอาวาส

พระอาจารย์ถ่ายภาพกับ นายเจตน์ รอดอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร พร้อมภรรยา และคุณภูริตา จ่ายเจริญ   

(เจ้าของโรงแรมสกลแกรนด์) พร้อมคณะ มาถวายผ้าป่า และถวายภัตตาหารเพล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

Visitors: 71,718