สวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันที่ 12-13 เมษายน 2557 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 63,143