รูปพิธีเททองหล่อสามมหาราช สวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค.2555

Visitors: 67,033