ขบวนแห่รับองศ์สามมหาราช อ.วังสามหมอ วันที่ 6 เม.ย.2556

Visitors: 64,339