ชาวอุดรร่วมปลูกป่าพะยูง 8,200 เป็นพุทธอุทยาน ณ.วัดเทพนรินทราราม วันที่ 2 สิงหาคม 2557

Visitors: 66,316