ประวัติวัด

วัดเทพนรินทราราม เดิมเรียกว่า

วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม

ที่มาของวัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ก่อนจะมาเป็นวัดเทพนรินทราราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งอยู่ที่ ๑๑๙ หมู่ ๑๒ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐

          ก่อนหน้านี้เคยใช้ชื่อตามเจ้าอาวาสวัด โดยใช้ชื่อ วัดเทพนรินทร์ แต่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเรียกว่า วัดคำไม้ยุง เพราะบริเวณนั้นมีต้นไม้พะยุงอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีประวัติ ก่อนมาสร้างวัดนี้ เกิดจากนิมิตในสมาธิของพระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี (เจ้าอาวาสวัด) ที่ได้ออกธุดงค์ อยู่ที่ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ซึ่งอำเภอเซกา ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคาย ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และได้นิมิตเห็นภาพสถานที่ของวัดที่มีแต่เทพ เทวดา อยู่ที่บริเวณนั้นเต็มไปหมด ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีผู้คนมากราบไหว้ บูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในภายภาคหน้า โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ วัดยังเป็นป่าที่ติดกับสวนไร่นา ของชาวบ้านละแวกนั้น โดยพระอาจารย์ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้านสมนรินทร์ ที่ช่วยกันปรับสภาพสถานที่วัด และได้รับบริจาคไม้สำหรับก่อสร้างศาลาจากไม้ มุงหลังคาด้วยหญ้าแฝก เพื่อใช้สถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนา และปฎิบัติธรรม ต่อมาทางวัดได้รับพระพุทธชินราช จากหลวงปู่บุญธรรม ธมฺมปญฺโญ (เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิ์มโนธรรม) จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อประดิษฐานไว้เป็นพระประธานในวัดเทพนรินทราราม ภายในวัดได้ประดิษฐานพระวิสุทธิเทพ พระอินทร์ (จากหลวงปู่บุญธรรม) พระสีวลี พระพิฆเนศ ฯลฯ และจัดสร้างองค์สามมหาราช ได้แก่ พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช พระปิยะมหาราช มาประดิษฐานที่วัดเทพนรินทราราม และถือเป็นสถานที่เดียวในประเทศไทย ที่มีองค์สามมหาราช อยู่ที่เดียวกันทั้งสามพระองค์ เพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป


วัดเทพนรินทราราม นิกาย : มหานิกาย
ประเภทวัด : วัดราษฎร์
โดยได้จดทะเบียนตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗Visitors: 67,033